En weer laat Huurdersfront @Wierdenenborgen een fe …

Waarschijnlijk zijn tijdelijk directeur van Wierden & Borgen,  Peter van Heeswijk en zijn grote fan reporter Berto Merx naar aanleiding van ons persbericht, de koppen weer eens bij elkaar gaan steken om Huurdersfront vooral eens weer door het publieke slijk te willen trekken. Het inmiddels in onze kringen veel besproken “Dynamic Duo” hoopt er waarschijnlijk op dat Huurdersfront zich tot[…]

@RTVNoord: Woningcorporaties en NAM trekken stekke …

Dat de NAM en Woningcorporaties het wel een goed idee vonden om oude versleten rijtjeswoningen te redden van de ondergang in plaats van ze gewoon te vervangen, wordt op zeer pijnlijke wijze via RTV Noord keihard de vloer mee aangeveegd. We waren niet de enige die dit van veraf konden zien aankomen, de bouwkundigen verklaren[…]

Wierden & Borgen geeft geen gehoor aan oproep …

Vrijdagmiddag 5 juli omstreeks half vijf, boden huurders van Wierden & Borgen de directeur bij zijn kantoor een voorstel tot huurbevriezing aan op A1 poster formaat. De actie was georganiseerd door Huurdersfront, die in April na de aankondiging van huurverhoging meteen een online actie op poten zette. Via de website konden huurders bezwaar indienen, er[…]

Huurverlaging op grond van onderhoudsgebreken R …

Met deze brief stelt u de verhuurder in de gelegenheid om binnen zes weken te reageren op uw verzoek om de onderhoudsgebreken aan uw woning degelijk te laten repareren. Wij doen dit inmiddels standaard bij onze huisbezoeken. U kunt gewoon op de printknop drukken en de brief handmatig invullen. Als u op de downloadknop klikt[…]

@Huurdersfront: Huurders moeten voorlopig hun lich …

Vertrekkend directeur Kramer bevroor sinds vorig jaar de huren omdat hij vond dat zijn organisatie het niet langer kon uitleggen, om nog meer huur van de huurders te gaan vragen. Hij wilde ze een lichtpuntje bieden vanwege de jarenlange onzekerheid omtrent het gas dossier en de achtergestelde woonkwaliteit. De huurders konden deze stap erg waarderen.[…]

Advies Huurdersfront aan 99 huurders in Bedum: Ver …

De eerste details voor plan Bedum voor 200 woningen zijn aan de huurders bekend gemaakt via een nieuwe woonupdate. Ondanks de vele negatieve ervaringen die Wierden & Borgen al reeds had met eerdere renovaties van veel te oude huurwoningen, willen ze aan 99 woningen in Bedum blijkbaar opnieuw hun vingers gaan branden. Huurdersfront en de[…]

Programma werkbezoek Henk Nijboer aan Middelstum

Bij dit werkbezoek nodigen we huurders uit Middelstum, landelijke & plaatselijke bestuurders uit om de aardbevingsproblematiek met elkaar te bespreken en te kunnen laten zien wat er speelt. Wat vooral centraal staat is wat dit alles voor de menselijke factor betekent. Huurders zullen dus vooral het luisterend oor geboden krijgen. Het betreffen huurders van Marenland[…]