Terugkerende vocht, tocht & schimmelproblematiek, schade aan woning.

Verhuurder: Wierden & Borgen
Straat: Witsenborgstraat
Plaats: Bedum
Huur: € 530,-
Energiekosten: € 230,-
Huurder: Gezin

Problematiek verwant aan: Schimmel, tocht & vocht. Aardbeving- verzakkingsproblematiek.
Duur van problematiek: minstens drie jaar

Huurder ervaart veel klachten met schimmel, vocht en tocht. Verhuurder heeft gesausd, maar de eerste schimmel komt er alweer door. Perceel heeft veel scheuren in de slaapkamer muren en in de buitenmuren, zie foto’s. Huurder ervaart ook veel wateroverlast in de tuin ondanks putten in de brandgang.

Krijgt weinig gehoor bij de verhuurder. Huurder heeft geen vertrouwen in maatregelen die verhuurder tegenover de problematiek zet.